Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi - 08:30 - 17:30

Hizmet Ünitelerimiz

Tedavi Merkezimiz

Özel Çapa Üroloji Merkezi Tedavi merkezimiz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin karşısında bulunmaktadır. Merkezimizde hizmet ünitelerimiz sayfamızda ayrıntılı olarak belirttiğimiz hizmetleri vermekteyiz. Merkezimizin içinden bazı fotoğrafları aşağıda görebilirsiniz.

Hizmet Ünitelerimiz

service-image
 • ESWL (pck v-5 plus)
 • Renkli doppler ve ultrasonografi (Sigma 330)
 • Tüm üriner sistemde kullanılan endoskopik cihazlar (URS Storz)
 • Ultrasonografi (Sigma 330)
 • Ürodinami cihazı (MMS)
 • Skrotal ve penil doppler ultrasonografi
 • Böbrek ultrasonografisi
 • Mesane ultrasonografisi
 • Prostat ultrasonografisi + Transnektal prostat ultrasonografisi ve biopsisi
 • SDtometri (Nörojen mesanelerde)
 • Üroflow
 • Üretral basinç profili
 • Postvoiding rezidüv tayini
 • NPT (nokturna) penil tumesans
 • ESWL: Tüm idrar yollarının taşlarının kırılması
 • Sistoüretroskopi
 • TUR(P), TUR(T), TUR(ED)
 • URS ile üreter alt uç taşlarının çıkarılması
 • Tüm üroandrolojik testlerinin yapılması (Laboratuar tetkikleri)
 • Topuk dikeninin tedavisi (ESWT)

İdrar Tahlili


1. PH:

İdrar PH'sı 5 - 7,5 arasında değişebilir. Üreyi parçalayan bakteri enfeksiyonlarında idrar alkali olur. Ürik asit ve sistin taşlarında idrar alkalidir.

2. Protein:

Normal bir insanda 24 saatte 20 mg kadar protein atılır. Zorlu eksizlerde bu miktar artabilir. İdrarda > 150 mg > 24 saat glomerülonefrit veya kanser gibi hastalığı akla getirir. Lökositüri, eritrositüri, prostatik, seminal vesikal sıvısının varlığında yanlış pozitif sonuç alınır.

3. Glikoz:

Serumdaki glikoz miktarı 150 mg / dk üzerinde glikozüri meydana gelir. Yüksek doz aspirin, askorbik asit, sefalosporin alımında pozitif sonuç verebilir.

4. Hemoglobin:

Hemoglobin ölçümü idrardaki eritrositler için hassas değildir.

5. Bakteri ve lökosit:

Mililitrede 100000'den fazla bakteri olması anlamlıdır.