urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

BÖBREK KANSERLERİ

Böbrek adenokarsinomu (renal hücreli karsinom) yetişkin kanserlerinin %2,8 den renal hücreli kanseler (RCC) sorumludur. Tüm primer böbrek tümörlerin yaklaşık %85 ini oluştururlar.

Böbrek adenokarsinomu (renal hücreli karsinom) yetişkin kanserlerinin %2,8 den renal hücreli kanseler (RCC) sorumludur. Tüm primer böbrek tümörlerin yaklaşık %85 ini oluştururlar.

RCC en büyük sıklıkla 50-60 yaşlarda oluşur. Erkeklerde bayanlara göre 2 kat fazla rastlanır.

Etiyoloji.

RCC un nedeni bilinmemektedir. Kromozom anormallikler mesleki ekspozürleri tm baskılayıcı genler sorumlu tutulmuştur. Sigara içenlerde 2 kat fazla tm görülmektedir.

Patoloji.

RCC proksimal renal tübüler epitelinden kaynaklanır. RCC korteksten çıkar ve perinefrik dokuya doğru büyür. RCC komşu organlara veya doğrudan yayılım ile böbrek venini tutan vasküler tm lerdir.

Hastaların yaklaşık %25-30’u metastatik hastalıkla kendini gösterir.

Uzak metastazlar en sık akciğerlerdir. Daha sonra sırası ile karaciğer kemik aynı taraf lenf düğümleri böbrek üstü bezidir.

Radyolojik incelemede.

Üçboyutlu spiral bt

Bt veya mr anjiyografi

RCC nin evrelendirilmesinde mr gbt e eşdeğeredir birincil olarak vasküler yayılımdan kuşkulanılan hastaların değerlendirmesinde avantaj sağlar.

Tedavi

Lokalize hastalık erken lezyonun cerrahi yoldan çıkarılmasıdır.

Lokalize RCC nin primer tedavisi radikal nefrektomidir. Radikal nefrektomi açık veya laparoskopi ve robotik cerrahi yöntemle ile yapılabilir.

Radikal nefrektomiden sonra nüksetme oranı %2-3 düzeyindedir.

Radikal nefrektomide böbreğin tümüyle ve çevresindeki fasyanın (Gerota Fasyası) aynı taraf böbrek üstü bezinin ve üreterin proksimal üst segmentinin ve böbrek damarları çevresindeki lenf nodüllerinin çıkartılmasını içerir. Evre 1 2 ve 3’a (yalnız böbrek veni tutulmuş) hastaların prognozları eş değer düzeyedir.

Parsiyel nefrektomi

Günümüzde böbrek tm lerinde parsiyel nefrektomi giderek artan oranda primer cerrahi tedavi olmaya başlamıştır.

4 cm’den küçük tm li hastalarda yeterli kalınlıkta normal parankim marjları bırakmak üzere parsiyel nefron koruyucu cerrahi yapılabilir

Çift taraflı RCC (%3) veya tek böbrekli hastada RCC e yaklaşım nefron koruyucu parsiyel nefrektomi olmalıdır.

Uzun süreli izlem parsiyel nefrektominin radikal nefrektomiye eşdeğer prognoza sahip olduğunu göstermiştir.

RCC yaşlı hastalarda tm çapı 3 cm küçük olanlarda (cerrahi operasyon şansı olmayan hastalar) dikkatli gözlemin makul bir seçenek olduğu belirlenmiştir.

Bir güncel çalışmada 40 hasta 3, 5 yıl izlenmiş olup yıllık tm büyümesi 0-1, 3 cm olduğu saptanmış. RCC hastalarının teşhis konulduğunda %30 unda metastaz saptanmaktadır. Bunlarda sürvi 5 yıl için %10 dan azdır.

RCC radyoterapiye oldukça dirençli bir tm olduğu inancına rağmen metastatik hastalarda radikal nefrektomi + radyoterapi veya interferon tedavisi önerilmektedir. Tek odaklı metastatik hastalara radikal nefrektomi ve metastaz odağının rezeksiyonu sürviyi artırmaktadır.

Metastatik hastalarının 5 yıllık sürvisi %16- 32 dir.

İzlem:

RCC hastarının (t1 evresinde) postop sıkı takip gerekmez. T2 ve t3 hastalrına 3-6 ayda bir sıkı takıp gerekir. Parsiyel nefrektomilerde daha sıkı takıp lazım. Postop tüm batın bt ve toraks bt ile kontrol etmek lazım.

Prognoz

Evre 1 hastalarını 5 yıllık sağ kalım %91 – 100, evre 2 %79 – 96, evre 3 %59- 70 olduğu bildirilmektedir.
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ