urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

Böbrek tümörleri

Böbrek tümörü terimi böbrek parankimi ifade eder. Böbrek tümörlerinin %90'ından fazlası maligndir. Bütün malign tümörlerinin %25'i kadardır.

Malign böbrek tümörleri

Adenocarcinomlar malign böbrek tümörlerinin %85'ini kapsar. Adenosarcomlar yaklaşık %10 kadardır.

Adenocarcinoma

En çok görülen böbrek tümörüdür. Böbrek tüplerinin epitelinden kaynaklanır. Bunlara hipernefrom veya grawitz tümörleri de denir.

40 yaşından sonra görülür. En fazla 60-70 yaşları arasında görülmektedir. Erkeklerde kadınlara göre iki misli fazla görülür. Böbrek kanserleri Benign böbrek adenomlarından da kaynaklanabilir.

Belirtileri

a) Hematüri (kanlı idrar): Vakaların %70'inde görülür. Sebepsiz ağrısız şiddetli kanamalardır.

b) Ağrı: İkinci önemli semptomdur. Vakaların %20'sinde tümörün ilk işaretidir. Lomber bölgede devamlı künt ağrılar vardır. İlerlemiş vakaların çoğunda ağrı vardır.

c) Tümör: Geç semptomdur. Nadiren ilk belirti olabilir. Anemi, zayıflama ve nadiren hipertansiyon görülebilir.
Böbrek venasındaki tm trombozun vena cava içine ilerlemesi ve bunu kısmen veya tamamen tıkaması ile meydana gelir. Bacaklarda ödem, karında ascites, kolleteral teşekkül ile caput medusa görülür.

Teşhis

Hastanın muayenesi, şikayetleri ve radyolojik incelemeyle teşhis konur. (Renal ultrason veya BT, MRI)

Tümörün yayılması

Tm genellikle kapsülünü infiltre edip komşu organlara yayılır. Böbrek tümörlerinin hematojen metastatik yayılmaya eğimli karakteristiktir. Erken dönemde böbrek venlerini tutarlar.

En fazla kemiklere, karaciğere, sürrenal, beyin, diğer organlara ve diğer böbreğe metastaz görülebilir. Kemik metastazları genellikle osteofitiktir. En fazla bel ve pelvis kemikleri femur ve başta görülür. Lenfojen üretere yayılabilir.

Tümörlerin derecelendirilmesi (TNM)

T 1 : Tümör 7 cm.'den küçüktür ve böbreğini içinde sınırlıdır.
T 2 : Tümör 7 cm.'den büyüktür ve böbrek kapsülünün içinde sınırlıdır.
T 3a : Tümör adrenal bezini tutmuştur veya böbrek etrafına çıkmış fakat genotada sınırlıdır.
T 3b : Tümör renal ven veya vena cavayı tutmuştur.
T 3c : Vena cava diyaframa üstünden tutulmuştur.
T 4 : Tümör genotayı aşmıştır.
N 0 : Lenf nodu tutulmamıştır.
N 1 : 2 cm.'lik veya daha küçük bölgesel lenf düğümü tutulmuştur.
N 2 : Uzak lenf nodu tutulmuştur.
M 1 : Uzak metastaz.

Teşhis

Hastanın şikayetleri ve muayene bulguları ile beraber idrar yollarının radyolojik incelenmesi (ultrasonografi, ivp, bilgisayarlı tomografi, MRI ) ve sitolojik idrar tahlilleri ile endoskopik inceleme sonucu teşhis konulur.

Tedavi

Nefrektomi (radikal), perirenal yağ dokusu da çıkarılır.

Yardımcı tedaviler

Radyoterapi, kemoterapi pek etkili tedavi şekilleri değildir.
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ