urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

CİNSEL YOLLA BULAŞAN VEYA ZÜHREVİ HASTALIKLAR (BAKTERİLER, VİRÜSLER, PROTİSTLER, FUNGUSLAR)

Bel soğukluğu:

Etken neisseria gonorrheae tedavi: seftriakson ve azitromisin

Sifliz (frengi):

Etken treponema pllidum tedavi: benzatin penisilin g

Chlamydia trachomatis enfeksiyonları:

Etken chlamdiya trachomatis tedavi: doksisilin veya azitromisin

Gonokokkal olmayan üretrit:

Etkenler: trochomatis, ureaplasma urealyticum, mycoplasma genitalium, trichomonas vaginalis

Tedavi: azitromisin veya metronidazole

Genital siğiller:

Etken hpv tedavi: bilinen herhangi bir tedavisi yok: aşılama ve laser tedavisi veya kriyoterpi yapılabilir (semptomatik tedavi)

Genital uçuk:

Etken herpes simpleks tip 2 bazı suşlar tedavi: bilinen bir tedavisi yok semptomlar için asiklovir, valasiklovir ve diğer antiviral ajanlar

Aıds:

Etken hıv virüsü tedavi: bilinen herhangi bir tedavisi yok virüs replikasiyonunu durduran ilaçlar var. Hastalığın gidişini yavaşlatır.

Şankroid:

Etken haemophilus ducreyi tedavi azitromisin

Lenfogranülom veneum:

Etken c. Trachomatis tedavi: doksisilin

Trikomonyaz:

Etken trichomonas vaginalis tedavi: metronidazole

Vulvo vajinal kandidiyaz:

Etken: candida albicans tedavi: butokonazol

Pelvik enflamatuar hastalığı:

Etken: n. Gonorrhoeae veya c trachomatis tedavi: sefatetan

Frengi (sifliz):

frengiye treponema pallidum adı verilen aşırı ince ve helezon şeklinde bir spiroket neden olmaktadır. Bu mikrop çevresel koşullara ve kurumaya son derece duyarlıdır. Frengi normal olarak insandan insana cinsel yola ve hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaşmaktadır.

Sifiz spiroketleri pürüzsüz deriden bulaşmaz;başlangıç enfeksiyonları muhtemelen epidermal tabakadaki ince çatlaklardan gerçekleşir. Erkekte başlangıç enfeksiyonu genellikle peniste;kadında genellikle vajinada, servikste veya perineal bölgede meydana gelir. Vakaların %10 unda enfeksiyon genital bölge dışında genellikle oral bölgede gerçekleşmektedir. Hamilelik sırasında organizma enfekte olmuş anneden fetüse bulaşır. Bebek tarafından edinilen hastalık konjenital sifliz olarak bilinmektedir. Frengi çok karmaşık bir hastalıktır ve ciddi evrelere doğru ilerleyebilir.

Primer frengide t. Pallaidum giriş yaptığı başlangıç bölgesinde çoğalır ve 2 hafta ile 2 ay içerisinde frengi çıbanı (şankr) adı verilen yara meydana gelir. Frengi çıbanı salgısının mikroskobisinde aktif olarak hareketli spiroketler gözlenmektedir. Çoğu durumda frengi çıbanı kendiliğinden geçmektedir. Ancak tdavi edilmeyen hastalarda bazı hücreler başlangıç bölgesinden mukoza membranlar, göz, eklem, kemik veya merkezi sini sistemi gibi vücudun çeşitli bölgelerine yayılır. Treponemlere karşı sıklıkla vüvut geneline yayılmış deri isiliği gelişimi şeklinde aşırı duyarlılık reaksiyonu açığa çıkarmaktadır. Bu döküntüler sekonder frengi anahtar belirtisidir. Hastalığın tedavi edilmemesini izleyen aşama vakadan vakaya oldukça değişkendir. Hastaların dörte birinde kendilğinden bir iyileşme gösterip diğer dörte birde belirti göstermeyip ama hastalık ısrarcı kronik sifltik enfeksiyonu devam ettirmektedir. Tedavi edilmeyen hastaların kabaca yarısı kadınlarda: deri ve kemikteki hafif şiddette enfeksiyonlardan kardiovasküler sistem ya da merkezi sinir sisteminde ölümcül olabilecek enfeksiyonlar ortaya çıktığı, tersiyer (üçüncül) frengi gelişmektedir. Bu olaylar primer enfeksiyondan beklide yıllar sonra ortaya çıkabilir. Sinir sistemi işin içine girerse felç durumu ortaya çıkabilir. Tersiyer frengi uzun süreli kullanılan damar içi antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Ancak nörolojik hasarlar geri dönüşümsüzdür.

Teşhis:

Şankrın kaidesinden alınan materyalin karanlık sahada tetkiki ile spiroketlerin görülmesi veya fluorescent antibody tetkiklerle teşhis konulur. Prp, vdrl, fts-abs yöntemleri ile de teşhis konulabilir. Şankrın görülmesinden1-3 hafta sonra serolojik testler negatif çıkabilirçabuk ve en ucuz yöntem fluorescent treponema antibody-abs. Testleridir.

Tedavi:

Frengi tedavisinde penisilin oldukça etkilidir. Ve hastalığın birincil ve ikincil evreleri tek bir doz benzatin penisilin g ile kontrol altına alınabilir. Allerjik durumlarda tetrasiklin veya eritromisin kullanılabilir.
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ