urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar
Üroloji Hastalıkları


 

Sifliz (Frengi)

Nedeni treponema pallidumdur. Cinsel temastan 2-4 hafta sonra peniste ağrısız bir yara (chancra) durumu ile kendini gösterir. Şankr hiperemik veya eritromatöz bir leke halinde başlar. Glans, corona, penis cildi, şaft, suprapubik veya skrotumda bu lezyon ağrısız papül veya püstül şeklindedir.

Teşhis

Şankrın kaidesinden alınan materyalin karanlık sahada tetkiki ile spinoketlerin görülmesi veya fluorescent antibody tetkiklerle teşhis konulur. RPR, VDRL, FTS-ABS yöntemleri ile de teşhis konulabilir. Şankrın görülmesinden 1-3 hafta sonra serolojik testler negatif olabilir. Çabuk ve en ucuz yöntem fluorescent treponema antibody-absorptron testleridir.

Tedavi

Erken tedavi primer sekonder ve kanlarda tek doz 2,4 milyon ünite benzathin penisilin G im, alerjik durumlarda 2 hafta tetasiklin veya eritromisin verilir.


Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejekülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ