urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

İktidarsızlık (Empotans)

Erkeklerde karşı cinse karşı arzu duyup cinsel organda cinsel münasebet için yeterli rijidite olmaması ve sertliğin devam etmemesidir.

Penis ereksiyon fizyolojisi

a) Otomatik ereksiyon merkezi S2-S4 T12-L2 düzeyinden spinal kordun orta dış çekirdeğinde lokalizedir.
b) Somatik motor sinirlerin merkezi S2-4 segmentin ventral boynuzunda lokalizedir.

İnsanlarda refleksojenik, psikojenik, noktürnal olarak 3 çeşit ereksiyon tipi mevcuttur.

Ereksiyon sürecinin fazları:
a) Flask fazı
b) Latent fazı
c) Tümesans fazı
d) Tam ereksiyon fazı
e) Rijit ereksiyon fazı

Empotansın nedenleri (ED nedenleri)

1. Psikolojik nedenler

a) Cinsel uyarı bozuklukları
b) Depresyon ve şizofreni
c) Performans anksiyetesi
d) Gergin ilişkiler

2. Nörojenik nedenler

Beyin, spinal kord, kavernöz ve pudendal sinir uçları ve reseptörlerin hastalık ve disfonksiyonları, travma, diabetes mellitus, alkol tüketimi, vitamin yetersizliği, periferik nöropati, v.s.

3. Hormonal bozukluklar

Hipogonadizm, hiperprolaktinemi, hipertiroidizm, hipotroidizm, cushing sendromu, Addison hastalığı; östrojen veya anti androjen tedavilerde, orşiektomi de cinsel ilgiyi ve gece sertleşmelerini baskılayabilir.

4. Arteryal bozukluklar

Travmatik veya doğumsal olabilir. Sıklıkla jeneralize sistemik arteryal hastalığın bir komponentidir. İntra ve ekstrapenil olarak ikiye ayrılır. İntrapenil genellikle yaşlanma arteriosklorez, diabetes mellitus sonucu oluşur. Ekstrapenil arter bozukluklarında cerrahi tedavisi yüz güldürücüdür.

5. Kavernöz hastalıklar (venöz)

5 tipi vardır:
a) Büyük kavernöz venler (doğumsal)
b) Tunica albugineanin bozulması (peyroni, yaşlanma sonucu)
c) Kavernöz düz kas fibrozu ve dejenerasyon
d) Nörotransmitter salınım yetersizliği (Nörolojik veya psikolojik empotans veya endotelyal disfonksiyonu)
e) Kavernöz cisimle süngersi cisim veya glans arasında şantlar

6. Diğer nedenler

İlaçlar: Kesin etki mekanizması bilinmemektedir. Pek çok ilacın ED'ye neden olduğu bilinmektedir. Serotoninerjik, nonadrenerjik, dopaminerjik, antipsikolitikler, antidepresifler, merkezi etkili antihipertansifler ED'ye sebep olabilirler. Beta adrenejik blokerler de ED'ye sebep olabilir.

Sigara kavernöz düz kasları kasıcı etkilerinden dolayı vazokonstrüksiyon ve penil venöz kaçağı tetikleyebilir.

Uzun süreli alkol tüketimi nörojenik ED'ye sebep olabilir.

ED'ye sebep olan diğer ilaçlar; antiandrojenler, östrojenler, ketokonazol, siproteronasetat, histamin H2 reseptör antagonisti olan simetidin libidoyu azalttığı ve erektil işlev bozukluğuna neden olduğu bilinmektedir.

Tanı ve Tedavi

Ayrıntılı psikoseksüel anamnez, fizik muayene cinsel disfonksiyonunun ayırıcı tanısının en önemli adımıdır. Diabet, koroner arter hastalığı, hiperlipidemi, hipertansiyon v.b. birçok hastalık ED'ye neden olmaktadır.

Yapılan testler:

Tam kan sayımı, idrar tahlili, açlık kan şekeri, serum kreatinin, sabah serum testesteron prolaktin düzeyleri

Gelişmiş ED testleri:

a) NPT (Noktürnal Penil Tümesans)
b) Renkli Doppler ultrasonografi
c) Kavernozometri, kavernözografi
d) Arterografi
e) Kombine intrakavernöz enjeksiyon ve uyarı testi
Nörolojik testler:
a) Biyoteziyometri
b) Bulbo kavernöz refleks latenliği
c) Genitoserebral uyarılmış potansiyel
d) Düz kas EMG'si

ED'nin cerrahi dışı tedavisi

a) Hormonal tedavi

Hipogonadizm ve ED'li hastalarda androjen tedavisine başlanmalıdır. Testesteron preparatları cilde uygulanan, oral, paranteral formları vardır. Uzun süreli testesteron kullanımı prostat kanser riski olan hastalarda kanserin hızlı yayılmasına neden olmaktadır. Prostat ve meme kanserli hastalara androjen verilmesi yasaktır.

b) Psikoseksüel tedavi

Sildenafil, V.D., cis tedavisi iyi sonuç vermektedir.

c) İlaç değiştirilmesi

ED'ye sebep olan veya libido kaybına yol açan ilaçlar değiştirilmelidir.

d) Yaşam tarzının değiştirilmesi

e) İntrakavernöz enjeksiyonu

Orak hücre anemili ve şizofreniler için kontraendikedir. Psikojenik ve nörojenik empotans hastalarında endikedir. Papavenin / Fentolamin / Alprostadil kombinasyonu denenebilir.

Penisin vasküler cerrahisi

Ekstrapenil arterlerin izole stenoz veya tıkanıklığında cerrahi müdahale yapılabilir. Bu girişimler sadece doğumsal ve travmatik genç hastalarda önerilmektedir. Inferior epigastrik arterden penisin dorsal arterine veya derin dorsal venine bypass yapılır. Penil venöz yetmezliğinde venöz cerrahi sadece doğumsal ve travmatik venöz kaçaklı genç hastalara uygulanır.

Penil protez (Mutluluk çubuğu)

Mutluluk çubuğu empotans tedavisindeki en son çare olarak sunulmaktadır. 3 tipi vardır:

1. Bükülebilir (yarı sert)
- Malleable
- AMS 600
- Mentor
- ACU
2. Mekanik
3. Şişirilebilir
a) Tek parçalı (Dynaflex)
b) İki parçalı
- AMS (Ambicor)
- Mentor (Mark II)
c) Üç parçalı
- AMS (Ultrex, CX, CXM)
- Mentor (Alpha 1)

Penil protez malleablePenil protez malleable
Penil protez 2 parçaPenil protez 2 parça
Penil protez 3 parçaPenil protez 3 parça
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ