urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

KADINDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU (KCFB)

Epidemiyolojik çalışmalarda 40-70 yaş erkeklerde %50 fazla cinsel fonksiyon bozukluğu saptanmıştır. Bu problem kadınlarda daha yaygın olduğu düşünülmüştür.

Amerika da yapılan bir araştırmada 25-82 yaş arası kadınlarda kcfb %56 olduğu bildirilmiştir.

Sigara tüketimi, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, geçirilmiş pelvik cerrahi kcfb oluşumunda önemli yerleri vardır. Hem erkekte ve hem de kadında cinsel fonksiyon bozukluğunun yaşla ilişkili ve ilerleyici olduğu biliniyor.

Kcfb aynı zamanda ateroskleroz, kardiovasküler hastalıklar lipid bozukluğu diyabet gibi hastalıklar psikolojik sorunların bir sonucu olarak gelişebilir. Kcfb ve üriner inkontinans arası bağlantı saptanmıştır. Gerçekte üriner sistem inkontinansi olan hastalarda %43 oranında kcfb saptanmıştır.

Kcfb sınıflandırılması:

1- Cinsel istek bozukluğu

2- Cinsel uyarılma bozukluğu

3- Orgazm bozukluğu

4- Cinsel ağrı bozukluğu

Seksüel uyarılma ve cinsel ilişki sonucu gelişen kalıcı veya tekrar eden genital ağrıdır. Disparoni cinsel penetrasiyonda ağrı ve vajinismus veya intraoitusun refleks kapanması cinsel ağrı bozukluklarının alt tipleridir.

Doğum sırasında ve kolorektal cerrahi sonrası pelvik travmalar ve aynı zamanda psikolojik travmalar bu bozukluk ile ilişkilidir.

Kfc bozukluğu risk faktörleri:

Ateroskleroz, sigara tüketimi, diyabet, dislipidemi, periferal vasküler bozukluğu, hipertansiyon, pelvik veya perineal travma, dolaşımda arteryal kompresyon, endokrinopatiler, postmenopozal değişiklikler, hipotiroidi, düşük östrojen seviyeleri, hipofiz tm, hiperprolaktinemi, androjen yetersizliği, stroke, alzheimer, parkinson, pudental sinir hasarı, multiple skleroz, radikal pelvik cerrahi, kolorektal cerrahi, histerektomi, nöropatiler, genital atrofi, dermetitklitoral adezyonlar, bartolingland kisti, epiziyotomi skarı vestibulit, vulvar kanser, liken sklerozu, karaciğer veya renal yetmezlik, cinsel taciz, psikolojik faktörler, yaşam stersi, ilaç tedavisi, kişiler arası ilşki bozukluğu, kcfb ie ilşkili ilaç tedavileri antidepresanlar, ssri ajanlari, antihipertansifler, narkotikler diüretikler, antiandrojenler, nsaiilaçlar, h2 blokerleri, antikolinerjikler, onkojenik ilaçlar, anksiyolitikler, beta blokerler, antihistaminikler, semptomimerik aminler, antikonvülzanlar, metronidazol, metaklopramid, marihuana, ca kanal blokeri, alkilleyici ajanlar, oral kontrasptifler, sedatifler, tamoksifen, gnrh analogları, analjezikler kcfb özellikle pelvik disseksiyon sırasında gelişen otonomik sinir hasarına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Sempatik liflerin hasarı sıklıkla retrograde ejekülasiyona sebep olmaktadır. Parasempatik sinir hasarı ed ile sonuçlanabilir.

Kolorektal cerrahi sonrası bayanlarda cinsel isteğin %76-80 arttığı ve bunun sıklıkla cinsel ilişki sıklığına ve cinsel tatminde artışla beraber olduğu gösterilmiştir.

Kcfb tanısı:

Laboratuvar analizleri:

Lipid profili, tiroid fonksiyon testleri, glikoz seviyesi, endokrinolojik değerler, hormonal değerler, östrodiol seviyeleri, total ve serbest testesteron, dhea-s ve dhea seviyeleri, serum fsh, lh, prolaktin seviyeleri, vajinal ph ölçümü, genital kan akım ölçümü (dupleksdoppler ölçümü) nörolojik ve sıcaklık testi, vajinal duvar kompliyansı ve genital vibratuar eşik hissi veya biyoteziyometri gibi spesifik bazı tanısal testler klitoralfimozis, genital atrofi, intraoitus patolojilerini araştirilacak şekilde pelvik muayeneyi de içeren tam bir fizik muayene papsmear testi yapılmalıdır.

Antidepresan ajanların çeşitli tiplerinin cinsel fonksiyon etkisi olmasına rağmen paroksetin, sertralin veya fluoksetin gibi selektif seratonin erupteke inhibitörlerinin (ssrı) libido, cinsel istek ve orgazma ulaşma yetersizliğini olumsuz etkilediği gösterilmiştir.

Doz azaltılması veya bir süreliğine kesilmesi denenebilir. Bupropion etkili bir alternatif olabilir.

Tedavi:

Sigara kesilmelidir, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, partner ile ilişkilerin geliştirilmesi önerilmektedir.

Özellikle postmenopozal bayanlarda vajinal kuruluk hormonal ve vasküler değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Suda çözülen lubrikanlar disparoni semptomlarının etkili olarak azaltılmasında kullanılabilir.

Aynı zamanda topikal östrojen replasman tedavisi (estrace krem vagifem supozituar, estring) vajinal atrofinin tedavisinde ilişki sırasında gelişen ağrının azaltılmasında ve klitoral duyarlılığının artırmasında yardımcı olabilir.

Serum free testosteron total testosteron ve dhea yı da içerecek şekilde azalmış androjen ve seviyeleri gösterilen androjen yetmezliği olan bayanlarda androjen replasman tedavisi faydalı olabilir.

Hastalar sıklıkla tedaviden sonraki 8-12 hafta içerisinde uyarılma lubrikasyon ve libido da belirgin iyileşme tarif etmektedirler.

Dhea bayanlarda cinsel fonksiyon bozukluğuna pozitif etkileri olduğu saptanmıştır.

Günlük 50 mg dhea alan bayanlarda artmış libido uyarılma ve orgazm yeterliliği gösterilmiştir.

Viacreme veya viajel gibi reçete dışı bazı topikal solüsyonlar genital duyarlılığın artmasına ve orgazma ulaşımda yardımcı olmaktadır.

Kcfb olan hastalarda sildenafil gibi çeşitli fosfodiesteraz inhibitörlerinin kadın cinsel uyarılma yetersizliklerinde kullanılmasına öncülük etmiştir. Kcfb hastalarda prostoglandin e 1 kullanılması çok iyi sonuç vermiştir.

Eros:

Kcfb tedavisinde fda onaylı tek cihaz eros-ctd klitoral cihazdır. Bu cihaz pil ile çalışmakta olup vakum etkisi yaratıyor. Klitorise uygulandığında uyarılma stimulasiyon kavernozal kan akımı artışı ve angorjmana neden oluyor.

Özet:

Kcfb her yıl milyonlarca kadını etkileyen önemli bir klinik durumdur.

Alta yatan sebebin değişken olması nedeniyle (kardiovasküler, nörolojik, hormonal, cerrahi psikolojik) gibi tek tedavi seçeneğinin her hastada uygun olmadığını bilmek önemlidir.

Kcfb her yaşta görülebileceği ve alta yatan diğer hastalıkların olabileceği unutulmamalıdır.
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ