urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

Mesane karsinomları (Mesane kanseri)

Mesane kanseri genitoüriner yolun en sık görülen ikinci kanseridir. Erkeklerde görülme sıklığı %7 iken kadınlarda %3'tür. Sigara içmek erkek ve kadınlarda olguların %50 ve %31'inden sorumludur.

Tanı konulduğunda %85'i mesaneye lokalizedir. %15'i bölgesel lenf düğümlerine veya uzak bölgelere yayılmıştır. Kimyasallar, boya, kauçuk, petrol, deri ve basım işlerinde çalışanlar yüksek risk altındadır.

DEHca (Değiştirici epitel hücreli karsinom)

Tüm mesane kanserlerinin %90'ı DEHca'dır. DEHca dışında mesane kanseri tiplerinden adenokarsinom (>%2), yassı epitel hücreli karsinom, farklaşmamış karsinom ve mikst karsinom tipleri nadiren görülebilir.

Belirtiler

Mesane karsinomlu hastaların %85-90 oranda göze çarpan belirti hematüridir. Aralıklı mikroskopik ve makroskopik hematüri olur. İdrarda yanma ve sık idrar şikayeti olabilir. İlerlermiş vakalarda kemik metastazlarında kemik ağrısı, idrar yapamama olabilir.

Teşhis

İdrar tahlili, idrar yolları ultrason veya intravenöz pyelografik görüntüler ve idrar sistolojik tahlillerle konulur. BT veya MR da çekilebilir. Şüphelenen hastalarda sistoüretroskopi yapılmalıdır. Tümörü evrelendirmek için biopsi ve patolojik incelenme şarttır.

Tedavi

Yüzeysel mesane kanserli hastaların tedavisi TUR(T)+intravezikal BCG'dir. (Tis, Ta, Tı)

T2-4:

Radikal sistektomi
Neoacuvan kemoterapi ardından radikal sistektomi
Radikal sistektomi ardından acuvan kemoterapi
Neoacuvan kemoterapi ardından kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu

T, N, M+:

Sistemik kemoterapi ardından selektif cerrahi veya radyoterapi

İntravezikal kemoterapi

Yüzeysel mesane kanserli hastaların çoğunda nüksler gelişir. Bu nüksleri engellemek için kullanılan yöntemdir. TUR(T)'ye ek olarak yapılabilir veya profilaktik ve terapötik amaçlı uygulanabilir.

Ajanların çoğu haftada bir olmak üzere 6-8 hafta uygulanır. En sık kullanılan ajanlar BCG, mitomisin c, doksurobisin ve tiyotejadır.

Radyoterapi

Derin infiltran mesane kanserli hastalarda radikal sistekomiye bir seçenek olarak 5 ile 8 haftalık dönem içinde fraksiyonlar şeklinde eksternal ışınlama (5000-7000 cGy) uygulanır. Tedavi genellikle iyi tolere edilir. T3-T4 hastalığında 5 yıllık survi %18-41 arasında değişir.

Kemoterapi

Mesane kanserli hastaların yaklaşık %15'inde bölgesel ve uzak metastazlar saptanmıştır. Metastazlı hastalarda tek başına sisplatin veya kombine tedavi MVAC (metotneksat, vinblastin, siklofosfamid ve 5-florourasil uygulanabilir.) bu tedavi ile uzak metastazlı %13-35'i tam bir yanıt alır.
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ