urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

Testislerin germ hücreli tümörleri

Testislerin kötü huylu tümörleri nadirdir. Tüm primer tümörlerin %90 - %95’i germ hücreli tümörlerdir. Testis tümörleri sağda sola göre biraz fazla görülmektedir.

Testis tümörlerinin etyolojisi bilinmemekte, doğumsal ve edinsel faktörlerin testis tümörü oluşumunda önemli rol oynadığı bilinmektedir. En güçlü ilişki inmemiş testislerdir. Testis tümörü hastalarında %7 - %10 arasında kriptorşidi öyküsüne rastlanır.

İntrabdominal testislerde (20’de 1); inguinal testislerde (80’de 1) göreceli malignite riski vardır. Testis tümörlerinin oluşumunda hamilelikte annenin östrojen kullanması da önemli rol oynar.

Testis tümörleri seminom ve nonseminom olmak üzere iki ana histopatolojik gruba ayrılır. (embriyonal, teratom, koriyokarsinom ve mikst tip tümörlerdir.)

Patoloji

A: Seminom (%35)

Saf seminomun üç histopatolojik alt tipi tanımlanmıştır. Tüm seminomların %85’i klasik seminomlardır. %5 - %10’u anaplastik seminomudur. Tüm seminomların %5 - %10’unu spermatositik seminomlar oluşturur.

Metastatik yayılım yolları

Testis tümörleri genellikle lenf yoluyla metastaz yapar. Koriyokarsinom hematojen yolla yayılım gösterir.

Testis tümörlerinin TNM sınıflandırılması

T: Primer tümör
T0: Tümör yok
T15: İntratübüller kanser
T1: Tümör testiste sınırlı
T2: Tunica albuginea dışına veya epididime yayılmış
T3: Spermatik kord tutulmuş
T4: Skrotum tutulmuş
N: Bölgesel lenf düğümleri
N0: Lenf nodüllerinde metastaz yok
N1: Mikroskopik lenf düğümü metastazı
N2a: -> 5 Nodül metastazı, 2 cm’den küçük
N2b: > 5 Metastaz veya 2 cm’den büyük nodül metastazı
N3: Nodül dışı yayılım
N4: Rezeke edilemeyen retroperitoneal
M: Uzak metastazlar
M0: Metastaz yok
M1: Metastazlar var

İzlem tedavisi

Testis kanserli  hastaların tümü için düzenli izlem gerekir. Ameliyat olan veya radyoterapi görenler ilk 2 yılda 3 ayda bir; sonra 5 yıla kadar 6 ayda bir; daha sonra yılda bir kontrol edilir.

Laboratuar araştırmasında AFP, HCG, LDH, CEA düzeyleri kontrol edilir. Nüksten şüphelenilen vakalarda Batın BT’si gereklidir.

Prognoz

Orşilektomi ve radyoterapi ile tedavi edilen seminomlarda 5 yıllık survi evre I’de %98, evre II A’da %92 - %94’tür.

Orşilektomi ve kemoterapi uygulanan hastaların (yüksek evreli) survi 5 yılda %35 - %75 düzeyindedir.

Evre A NSGCTI’li orşilektomi ve RPLND uygulanmış hastalarda survi %96 - %100’dür.

Evre B hastalarında 5 yıllık %90 evre ilerledikçe survi düşmektedir. (%55 - %80)
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ