urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

TestisTestis tümörleri

Testis tümörlerinin histopatolojik görülme sıklığı:
1. Seminom %40, 30-40 yaş
2. Teratom %32, 20-30 yaş
3. Mikst seminom-teratom %14, 25-35 yaş
4. Lenfoma %7, 60-70 yaş
5. Diğer tümörler %7
a) İnterstitial cell (leydiy) tümörleri
b) Sertolli cell mezenkimal tümörler
c) Gonadoblastoma
d) Yolksac tümörler
e) Mesothelioma

Testis tümörüSeminom

Klinik seminom ve spermetositik seminom olmak üzere iki histolojik tipi vardır. Testiste simetrik büyüme olur. Uzunda kalsifikayon görülebilir.

Teratom

Tümör kistik veya solid olabilir ve tümör alanında hemoraji ve nekron genellikle görülür.

Histopatolojik tipleme:
1) Differensiye teratom (TD)
2) Malign teratoma intermediate (MTİ)
3) Malign teratoma undifferentiated (MTU)
4) Malign teratoma trophoblastic (MTT): En malign olan tip de budur.

Carsinoma insitu

Yayılım ve staging:
Testis tümörleri direkt infiltrasyon yoluyla veya lenfotik ve kan yoluyla yayılır. Direkt yayılmada tunica albugineanin tutulumu olur. %10 testis tümörlerinde hidrosel oluşur. Skrotuma ve vaza yayılım ender görülür.

Lenfatik yayılım ilk önce paraaortik nodüllerle olur. Hematojen yayılma seminomda geç, teratomda erken olur. Uzak metastazlar akciğer ve karaciğere olur. Hatta kemik, beyin ve ciltte oluşabilir.

Resim * staging

Tümör markers:
AFP (Alfa feto protein)
B-HCG (Beta human chorionic gonadotrophin)
Tümör markerları teratomda yükselir. Bazı teratomlarda tek tümör markerı veya her ikisi yüksek olabilir. Seminomda tümör markerları pek yardımcı olmaz. Küçük bir hasta grubunda (seminomda B-HCG) hafif yükselebilir. Tümör markerları primer tümör alındıktan sonra uzak metastaz veya tümör ön nüksü hakkında bize fikir verir.

Tedavi

Seminom radyozensitiv ve kemoterapiye cevabı iyidir. Uzak metastazlarda kemoterapi tedavisi uygulanır. Radyoterapi radikal orşilektomi sonrası seminomlarda küçük volüm tümörlerde endikedir.

Stage I de proflaktik radyoterapi (30 GY) para-aortik ve ipsilateral pelvic lenf noda uygulanır.

Stage II A ve B'de para-aortik lenf noda ve çift taraflı pelvic lenf noda radyoterapi uygulanır. (35 GY)

Stage III C'de kemoterapi uygundur. (CD platin veya kombine tedavi)

Stage III ve IV'de tümörün primer tedavisinde kemoterapi tek başına önerilmemekte, radyoterapi de tedaviye eklenmektedir.

Teratomda:
Teratomda kemoterapi tedavi için bir seçenektir. Stage I'de orşilektomi genellikle yeterli olur ve kemoterapiye gerek kalmaz. 5 yıl içinde tümörün nüks etmeme ihtimali % 72'dir. Teratomun histolojisine göre kemoterapi yapılabilir. (Undifransiye ve malign teratoma) Stage II, III ve IV'de primer kemoterapi önerilir. PVB (Cisplatinum, vinblastine, beomycin) tedavisi önerilir.

Prognos:
Seminom prognosu iyidir ve iyileşme %90'ın üzerindedir. Hematojen yayılım enderdir. Stage I teratomda kemoterapi tedavisi ile sağ kalma %95'lerdedir. Kemoterapinin mortalitesi %3-4'tür. Karaciğer metastazlı teratomda 5 yıl içinde sağ kalma oranı %10'dur.
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ