urolojiuzmani.com - Özel Çapa Üroloji Merkezi - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Ana Sayfa
Üroloji Uzmanı - Op. Dr. Hasan Cabbar
Tedavi Merkezimiz
Hizmet Ünitelerimiz
Üroloji Hastalıkları
Bilgilenin
Bize UlaşınÜroloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Cabbar

Üroloji Hastalıkları


 

HpospadiasÜretral anomaliler

Hipospadias

Meatus penisin alt yüzündedir. Uretra anomalilerinin en çok görülenidir. 350 doğumda bir rastlanır. Glanduler, penil, skrotal ve perineal hipospadias gibi değişik şekilleri vardır.

Çok çeşitli operasyon yöntemleri vardır. Meatusun yerine göre operasyon teknikleri uygulanmaktadır.

Hipospadias'In sınıflandırılmasıHipospadiasla birlikte chordee dediğimiz penisin uretrale doğru eğrilikte bulunması da olabilir. Bu hastalık penisin uretralindeki nonelastik bandla oluşan bir oluşumdur, tedavisi cerrahidir.

Epispadias

Meatus penisin dorsalındadır. Uretranın üst cidarı birleşmemiştir. % 05 doğumda bir görülür. Epispadi ekseriya kriptorşidi ile prostat hipoplazisi ile beraberdir.

Epispadiasın tedavisi cerrahidir. Operasyon üç yaşından sonra önerilmektedir.

Konjenital valvlar

Prostatik uretradaki mukoza pilileridir. Nadirdir. Pililer ortada verumontanumun önünde veya arkasında olabilir. Yarım ay veya diyafram şeklinde olabilir. Üst idrar yollarında dilatasyona sebep olup vesikouretral reflüye neden olabilirler. Bu hastalarda %50 böbrek yetmezliği görülme riski mevcuttur.

Tedavi olarak endoskopik olarak valv rezeksiyonu yapılır. Erkek çocuklarda doğumdan sonra idrarını rahat yapamama hatta anne karnında üst idrar yollarının dilatasyonu ve mesanenin devamlı dolu olması yön göstermektedir.

Verumontanum hipertrofisi

Doğumsaldır, konjenital mesane boyu darlığı ile beraber görülebilir.

Teşhis endoskopik konulup endoskpik olarak da rezeke edilir.

Doğumsal uretra divertikülleri

Uretranın kese şeklinde dışa doğru çıkıntı yapmasıdır.

Teşhis ultrasonografi veya direkt endoskopi ile konulur. Divertiküllerde taş ve enfeksiyon sık görülebilir.

Tedavisi cerrahidir.
Üroloji hastalıkları menüsündeki içerikler:

Uretral anomaliler / Hipospadias | Epispadias | Konjenital valvlar | Verumontonum hipertroksisi | Doğumsal uretra divertikülleri
Nörojen mesane / İdrar yollarının taş hastalığı / Kısırlık / İktidarsızlık / Peyroine hastalığı / Retrograde ejakülasyon / Bel soğukluğu / Frengi / AIDS / Testis tümörleri / UPJ Darlığı / Vezikoureteral reflü / Genital siğiller / İdrar kaçırma (Enuresis) / Böbrek tümörleri / Mesane kanseri / BPH (Prostat) / Prostat kanseri / İnmemiş testis / Penisin doğumsal anomalileri / Dış genital organlar deri hastalıkları / Varikosel / İdrar kaçırma (Üriner inkotinans) / Testislerin germ hücresi tümörleri / Erkeklerde HPV (Genital Kondylom veya Genital Wart) / Böbrek kanserleri / Kadında cinsel fonksiyon bozukluğu (KCFB) / Kadınlarda idrar kaçırma ve tanı tedavi seçenekleri / Böbrek, Üreter, Mesane taşlarının cerrahi yöntemi ile tedavisi / Cinsel yolla bulaşan ve zührevi hastalıklar (Bakteriler, Virüsler, Protistler, Funguslar) / Erişkinlerde penis büyütme ve uzatma işlemleri / HIV (Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu) (AIDS) / Penoskrotal transpozisyon / Herpes


Sayfa başıYasal uyarı: Bu site içerisindeki tüm tıbbi içerik bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.
Tedavi yerine geçmez. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.
urolojiuzmani.com 2007 - 2018 Tasarım & Yayınlama OTİMİ