Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi - 08:30 - 17:30

Hastalıklar ve tedavileri

service-image

İKTİDARSIZLIK

Erkeklerde karşı cinse karşı arzu duyup cinsel organda cinsel münasebet için yeterli rijidite olmaması ve sertliğin devam etmemesidir.

service-image

ERİŞKİNLERDE PENİS BÜYÜTME VE UZATMA İŞLEMLERİ

Penis boy ve çap genişletme cerrahisi son birkaç on yılda gelişmiştir. Penil boyun artırılması, suspansuar, ligamentin serbestleştirilmesi ve takiben penil ağırlıkların ve gerdirici aygıtların kullanılmasıyla sağlanmaktadır.

service-image

PEYRONİE

Penisin plastik endürasyon hastalığıdır. Orta yaşlı veya yaşlı erkeklerde görülen bir hastalıktır. Hastalar ağrılı ereksiyon, penis kurvatörü ve hastalıklı alanın distalinde zayıf ereksiyondan yakınırlar. Penile deformite tatminkar bir vajinal penetrasyonu önleyecek kadar ciddi olabilir.

service-image

İDRAR KAÇIRMA(ENURESİS)

Çocukların idrar kaçırmasıdır. Çocuklarda geceleri yatak ıslatmaya enuresis nokurnal denir. Gündüz ve gece idrar kaçırma (Enkontinans) Enuresis diurnal denir.

service-image

İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKOTİNANS)

Yaşlı hastalarda üriner inkontinansı sıklıkla bir yaşlılık belirtisi olarak algılanır ve önemsenmez. Kronik üriner inkontinans çeşitli sebeplerden oluşabilir.

service-image

İDRAR KAÇIRMA (İNKONTİNANS)

Üriner inkontinans (idrar kaçırma) kendi başına bir hastalık değil de bir hastalığın belirtisidir (septom). İdrar tutamama ve idrar kaçırma problemi kadınlarda erkeklere göre iki kez daha sık görülür.

service-image

TAŞ HASTALIĞI

Prostat hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonundan sonra idrar yollarında en sık görülen üçüncü hastalıktır. Taş oluşumunun nedeni tam bilinmemekle birlikte aşırı doymuş idrarın rolünün büyük olduğu düşünülmektedir..

service-image

UPJ DARLIĞI

UPJ (Uretero pelvic junction) böbreğin pelvisi ile üreterin birleştiği yerdir. Böbreğin çıkışındaki darlıktır. İdrarın iletiminde engel oluşturur ve buna bağlı böbrekte hidronefroz meydana gelir. Bu, zamanla böbrek fonksiyonlarında yavaşlama ve tamamen durmasına yol açabilir.

service-image

İNFERTİLİTE (KISIRLIK)

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bir yıl içinde düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamasıdır. Bunun %30 sorumlusu erkekler, %30 bayanlar ve %30 her iki cinsteki patolojiden kaynaklanabilir.

service-image

VARİKOSEL

Varikosel, skrotal venlerin pampiniformis pleksusu içinde genişlemiş ve kıvrımlaşmış venler olarak tanımlanmaktadır. Erkek subvertilitesinin cerrahi yoldan en iyi düzeltilebilir bir nedenidir. Varikosel, ergenlik çağı hastalığı olup nadiren 10 yaş altı çocuklarda rastlanabilir.

service-image

PENİSİN DOĞUMSAL ANOMALİLERİ

penisin olmamasıdır. çok nadirdir. uretra perineye veya rektuma açılır. bu hastalara kadın cinsiyeti düşünülüp östrojen tedavisi ile kastrasyon yapılmalı ve vajinoplasti uygulanmalıdır.

service-image

AİDS

Bir immüno incompetence olayıdır. Sebebi bir retrovirüstür. En çok cinsel temasla, bunun yanında enfekte kanla kirlenmiş enjektör, kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşabilir. Normal fizik temasla hatta aynı ev yaşamı içinde hastalık yayılmaz.

service-image

BEL SOĞUKLUĞU

Gonorne aslında uretra mukozasına ait lokal bir enfeksiyondur. Fakat tedavi edilmediği zaman kan dolaşımına geçerek ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Hastalık cinsel münasebet ile geçer.

service-image

BÖBREK KANSERLERİ

Böbrek adenokarsinomu (renal hücreli karsinom) yetişkin kanserlerinin %2,8 den renal hücreli kanseler (RCC) sorumludur. Tüm primer böbrek tümörlerin yaklaşık %85 ini oluştururlar.

service-image

BÖBREK TÜMÖRLERİ

Böbrek tümörü terimi böbrek parankimi ifade eder. Böbrek tümörlerinin %90'ından fazlası maligndir. Bütün malign tümörlerinin %25'i kadardır.

service-image

BÖBREK-ÜRETER-MESANE TAŞLARININ CERRAHİ YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ

Pcnl tedavisinde ortalama kan kaybı 2. 8 g/dl hemogobindir. Bu yöntem ne kadar efektif ve minimal invazif bir yöntem olarak kabul edilsede çeşitli araştırmalada yüksek komplikasiyonlar bildirilmiştir.

service-image

CİNSEL YOLLA BULAŞAN VEYA ZÜHREVİ HASTALIKLAR

Bel soğukluğu:Etken neisseria gonorrheae tedavi: seftriakson ve azitromisin Sifliz (frengi):Etken treponema pllidum tedavi: benzatin penisilin g Chlamydia trachomatis enfeksiyonları::Etken chlamdiya trachomatis tedavi: doksisilin veya azitromisin.

service-image

ERKEKLERDE HPV (GENİTAL KONDYLOM VEYA GENİTAL WART)

HPV insan papilloma virüsü yüzden fazla tipi var bunlardan 30 tanesi genital bölgeyi enfekte etmektedir. HPV genital bölgede ve makat çevresinde penis skrotum bölgesinde görülebilir. Prezervatif kullanımı HPV de tam koruma sağlamamaktadır.

service-image

SİFLİZ (FRENGİ)

Nedeni treponema pallidumdur. Cinsel temastan 2-4 hafta sonra peniste ağrısız bir yara (chancra) durumu ile kendini gösterir. Şankr hiperemik veya eritromatöz bir leke halinde başlar. Glans, corona, penis cildi, şaft, suprapubik veya skrotumda bu lezyon ağrısız papül veya püstül şeklindedir.

service-image

DIŞ GENİTAL ORGANLAR DERİ HASTALIKLARI

Hem irritan hem de alerjik dermatitleri içerir. Gerçek alerji kontak dermatit kaşıntılı, eritemli, ödemli ve sızıntılıdır. Olası sebepler; kondomlar, kadın hijyenik ürünleri ve bitkiler sayılabilir.

service-image

GENİTAL SİĞİLLER (KONDYLOM / GENİTAL WART)

Dış genital organda gelişen ve HPV (Human Papilloma Virus) ile enfekte olan kişilerde görülen bir hastalıktır. HPV ile enfekte olan bayanlarda cervix kanseri ve erkeklerde penis kanseri olma potansiyelleri mevcuttur.

service-image

HERPES

Herpes virüsleri çoğunluğunu insan patojenlerinin oluşturduğu çift zincirli dna virüslerinden oluşan büyük bir gruptur. Herpes simplex virüsleri hem uçuk yaralarından hemde genital enfeksiyonlardan sorumludur. Hsv 1 ağız, dudak çevresindeki epitelyal hücreleri enfekte etmekte ve uçuk oluşturmaktadır.

service-image

HIV (KAZANILMIŞ BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ SENDROMU) (AIDS)

Etkeni hıv dir. Dünya genelinde 80 milyondan fazla insan hıv ile enfekte durumdadır ve her yıl en az 3 milyon kişi enfekte olmakta ve 2 milyon dan fazla insan ölmektedir. Hıv hıv-1 ve hıv-2 olmak üzere iki tip şekilde ayrılmaktadır. Ancak küresel aıds vakalarının %99 dan fazlazı hıv-1 ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir.

service-image

İNMEMİŞ TESTİS

Yaşlı hastalarda üriner inkontinansı sıklıkla bir yaşlılık belirtisi olarak algılanır ve önemsenmez. Kronik üriner inkontinans çeşitli sebeplerden oluşabilir.

service-image

KADINDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU (KCFB)

Epidemiyolojik çalışmalarda 40-70 yaş erkeklerde %50 fazla cinsel fonksiyon bozukluğu saptanmıştır. Bu problem kadınlarda daha yaygın olduğu düşünülmüştür.

service-image

MESANE KARSİNOMLARI (MESANE KANSERİ)

Mesane kanseri genitoüriner yolun en sık görülen ikinci kanseridir. Erkeklerde görülme sıklığı %7 iken kadınlarda %3'tür. Sigara içmek erkek ve kadınlarda olguların %50 ve %31'inden sorumludur.

service-image

MESANE FELCİ(NÖROJEN MESANE)

Merkezi veya periferik sinir sistemi lezyonlarında normal mesane fonksiyonu bozulabilir. (Disfonksiyon). Böyle bir mesaneye nörojen mesane denir.

service-image

PENOSKROTAL TRANSPOZİSYON

Penoskrotal transpozisyon değişik derecelerde ortaya çıkabilir. Komplet formda skrotum anteriordadır ve penis köküne doğru yerleşmiştir. İnkomplet formlarda penis skrotumun santralnden çıkar. Hafif formlarda ise skrotumun sadece üst ucu penisin anteriorunada uzanır.

service-image

PROSTAT

Erkeklerde mesane boynunda bir salgı bezidir. Normal ağırlığı 18-20 gramdır. Erkeklerde iç ve dış denilen iki adet sfinkter (idrar tutma büzüğü) vardır.

service-image

PROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. Bütün kanserler arasında prostat kanseri yaşla birlikte en sık artış gösteren kanser türüdür.

service-image

TESTİSLERİN GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERİ

Testislerin kötü huylu tümörleri nadirdir. Tüm primer tümörlerin %90 - %95’i germ hücreli tümörlerdir. Testis tümörleri sağda sola göre biraz fazla görülmektedir. Testis tümörlerinin etyolojisi bilinmemekte, doğumsal ve edinsel faktörlerin testis tümörü oluşumunda önemli rol oynadığı bilinmektedir. En güçlü ilişki inmemiş testislerdir. Testis tümörü hastalarında %7 - %10 arasında kriptorşidi öyküsüne rastlanır.

service-image

TESTİS TÜMÖRLERİ

Klinik seminom ve spermetositik seminom olmak üzere iki histolojik tipi vardır. Testiste simetrik büyüme olur. Uzunda kalsifikayon görülebilir.

service-image

ÜRETRAL ANOMALİLER

HİPOSPADİAS: Meatus penisin alt yüzündedir. Uretra anomalilerinin en çok görülenidir. 350 doğumda bir rastlanır. Glanduler, penil, skrotal ve perineal hipospadias gibi değişik şekilleri vardır.

service-image

VARİKOSEL

Varikosel, skrotal venlerin pampiniformis pleksusu içinde genişlemiş ve kıvrımlaşmış venler olarak tanımlanmaktadır. Erkek subvertilitesinin cerrahi yoldan en iyi düzeltilebilir bir nedenidir. Varikosel, ergenlik çağı hastalığı olup nadiren 10 yaş altı çocuklarda rastlanabilir.